Foto

Hej!

Martin är en frontend-utvecklare, typsnittsdesigner och väggmålare. Han började som c64-entusiast och graffitimålare för att sedan snöa in på grafisk form, typografi och typsnittsdesign. Parallellt med detta finns ett stort intresse av webprogrammering, UX och UI. Martin har utöver detta tagit fram egna produkter som sålts på bl.a. Designtorget.

Martin bor i Enskede med fru och barn, och spelar pingis i Hammarby.

Lexelius.se är byggd med Angular js, vanilla PHP, mySQL, Sass, Gulp, JSON och versionshanterad i Git.{{result.title}}

{{result.body_1}}

{{result.body_2}}


{{result.tag_1}}  {{result.tag_2}}  {{result.tag_3}}  {{result.tag_4}}  {{result.tag_5}} 

{{post.title}}